УЗД

Ультразвукове дослідження (УЗД) — один з основних, неінвазивних методів дослідження організму людини за допомогою ультразвукових хвиль, який дозволяє отримати інформативні достовірні дані про органи і тканини організму людини.

Постійне вдосконалення методів та обладнання для УЗД обумовило їх масове впровадження у медичних закладах всього світу завдяки безпечному для здоров'я пацієнта, застосування (на відміну, наприклад, від рентгенівського випромінювання).

Сучасні методи використання спеціальних датчиків для кольорового допплерівського дослідження кровотоку в УЗД дозволяють детально вивчати роботу органів, стан порожнин та судин, а висока точність у визначенні терміну вагітності, оцінці ступеня розвитку плода та навіть статі майбутньої дитини обумовило найбільше застосування УЗД в акушерстві та гінекології.

Сучасні апарати УЗД можуть відображати візуальну інформацію в 3D-форматі для найбільш точно визначення локалізації місця патологічного процесу, що у подальшому дає можливість лікарям проводити більш якісне лікування.

Вивчення світового досвіду дозволяє робити рекомендації щодо проведення планових УЗ-досліджень. Так, наприклад, для осіб з високим ризиком кардіологічних захворювань ультразвукове дослідження серця і судин — ЕхоКГ — рекомендується не рідше двох разів на рік, для жінок від 25 років гінекологічне обстеження та УЗД органів малого таза — 1 раз на півроку, а УЗД молочних залоз — 1 раз на рік.

Спеціалісти, які пройшли підвищення кваліфікації за найвищими вимогами МОЗ України, проводять дослідження у медичному центрі «Едельвейс» на одному з найпрогресивніших на сьогоднішній день апараті експертного класу — Тoshiba Aplio 500.

Ціни на УЗД в миколаївському медичному центрі "Едельвейс".