Кардіологія, Інтервенційна кардіологія
КАРДІОЛОГІЯ, ІНТЕРВЕНЦІЙНА КАРДІОЛОГІЯ
Код Назва послуги Вартість, грн.
17000 Первинна консультація 470,00
17001 Повторна консультація 420,00
17002 Контрольний огляд 0,01
17003 Добове моніторування ЕКГ (ЕКГ по Холтеру) 1 доба 630,00
17004 Добове моніторування ЕКГ (ЕКГ по Холтеру) більше 1-єї доби (за 1 добу) 530,00
17005 Проба з дозованим фізичним навантаженням (ВЕМ) 630,00
17006 Проба Руф’є 100,00
17007 Добове моніторування АТ 1 доба 530,00
17008 Добове моніторування  АТ більше 1-єї доби (за 1 добу) 380,00
17009 Опис ЕКГ 200,00
17050 Коронарографія 9000,00
17051 Додаткове закриття місця пункціїї 6000,00
17052 Стентування коронарних артерій стентами з лікувальним покриттям одним стентом 42000,00
17053 Стентування коронарних артерій стентами з лікувальним покриттям двома стентами 78000,00
17054 Стентування коронарних артерій стентами з лікувальним покриттям трьома стентами 114000,00
17055 Стентування коронарних артерій стентами з лікувальним покриттям чотирма стентами 148000,00
17056 Стентування коронарних артерій стентами з лікувальним покриттям п'ятьма стентами 180000,00
17057 Електрична кардіоверсія 3000,00
17058 Втручання підвищенї складності (реканалізація оклюзії; біфуркації тощо) 20000,00
17059 Програмування та оптимізація роботи кардіостимулятора 500,00
17060 Коронарографія + Стентування коронарних артерій стентами з лікувальним покриттям одним стентом 48000,00
17061 Коронарографія + Стентування коронарних артерій стентами з лікувальним покриттям двома стентами 83500,00
17062 Коронарографія + Стентування коронарних артерій стентами з лікувальним покриттям трьома стентами 119000,00
17063 Коронарографія + Стентування коронарних артерій стентами з лікувальним покриттям чотирма стентами 152500,00
17064 Коронарографія + Стентування коронарних артерій стентами з лікувальним покриттям п'ятьма стентами 184000,00
17065 Коронарографія +Втручання підвищенї складності (реканалізація оклюзії; біфуркації тощо) 27300,00
17066 Коронарографія + Стентування коронарних артерій стентами з лікувальним покриттям одним стентом + Втручання підвищенї складності (реканалізація оклюзії; біфуркації тощо)  65300,00
17067 Коронарографія + Стентування коронарних артерій стентами з лікувальним покриттям двома стентами + Втручання підвищенї складності (реканалізація оклюзії; біфуркації тощо) 103300,00
17068 Коронарографія + Стентування коронарних артерій стентами з лікувальним покриттям трьома стентами + Втручання підвищенї складності (реканалізація оклюзії; біфуркації тощо) 139300,00
17069 Коронарографія + Стентування коронарних артерій стентами з лікувальним покриттям чотирма стентами + Втручання підвищенї складності (реканалізація оклюзії; біфуркації тощо) 173300,00
17070 Коронарографія + Стентування коронарних артерій стентами з лікувальним покриттям п'ятьма стентами + Втручання підвищенї складності (реканалізація оклюзії; біфуркації тощо) 205300,00
17071 Стентування коронарних артерій стентами з лікувальним покриттям одним стентом + Втручання підвищенї складності (реканалізація оклюзії; біфуркації тощо)  60000,00
17072 Стентування коронарних артерій стентами з лікувальним покриттям двома стентами + Втручання підвищенї складності (реканалізація оклюзії; біфуркації тощо) 93000,00
17073 Стентування коронарних артерій стентами з лікувальним покриттям трьома стентами + Втручання підвищенї складності (реканалізація оклюзії; біфуркації тощо) 134000,00
17074 Стентування коронарних артерій стентами з лікувальним покриттям чотирма стентами + Втручання підвищенї складності (реканалізація оклюзії; біфуркації тощо) 168000,00
17075 Стентування коронарних артерій стентами з лікувальним покриттям п'ятьма стентами + Втручання підвищенї складності (реканалізація оклюзії; біфуркації тощо) 200000,00
17076 Транслюмінальна балонна ангіопластика 30000,00
17077 Коронарографія + Транслюмінальна балонна ангіопластика 35300,00
17100 Імплантація електрокардіостимулятора однокамерного односенсорного без частотної адаптації, сумісного з МРТ. 65000,00
17101 Імплантація електрокардіостимулятора однокамерного односенсорного з частотною адаптацією, сумісного з МРТ. 70000,00
17102 Імплантація електрокардіостимулятора двокамерного односенсорного без частотної адаптації, сумісного з МРТ. 85000,00
17103 Імплантація електрокардіостимулятора двокамерного односенсорного з частотною адаптацією, сумісного з МРТ. 90000,00
17104 Імплантація електрокардіостимулятора двокамерного багатосенсорного з частотною адаптацією, сумісного з МРТ. 145000,00
17900 "Check-up ""Кардіологічний базовий"" 1-ше відвідування: • Загальний аналіз крові • Біохімічний аналіз крові (креатинин, ліпідограма, глюкоза крові) • Вимірювання АТ (артеріального тиску) • ЕКГ (електрокардіографія) 2-ге відвідування: • Консультація кардіолога" 1150,00
17901 "Check-up ""Кардіологічний розгорнутий"" • Загальний аналіз крові • Біохімічний аналіз крові - кардіопакет (креатинин, сечова кислота, глікозильований гемоглобін, ліпідограма, калій, натрій, хлор, магній, АЛТ, АСТ, Т3, Т4, ТТГ) • Вимірювання АТ (артеріального тиску) • ЕКГ (електрокардіографія) • ЕхоКГ (ехокардіографія) 2-ге відвідування: • Консультація кардіолога " 2750,00
17902 "Check-up ""Серцевий ритм"" 1-ше відвідування: • Загальний аналіз крові • Біохімічний аналіз крові - кардіопакет базовий (креатинин, сечова кислота, гліколізований гемоглобін, ліпідограма, калій, натрій, хлор, магній, АЛТ, АСТ, Т3, Т4, ТТГ) • Вимірювання АТ (артеріального тиску) • ЕКГ (електрокардіографія) • ЕхоКГ (ехокардіографія) • Холтер ЕКГ (добове моніторування електрокардіограми) 2-ге відвідування: • Консультація кардіолога" 3200,00
17903 "Check-up ""Артеріальний тиск"" • Загальний аналіз крові • Біохімічний аналіз крові - кардіопакет (креатинин, сечова кислота, гліколізований гемоглобін, ліпідограма, калій, натрій, хлор, магній, АЛТ, АСТ, Т3, Т4, ТТГ) • Вимірювання АТ (артеріального тиску) • ЕКГ (електрокардіографія) • ЕхоКГ (ехокардіографія) • Холтер АТ (добове моніторування артеріального тиску) 2-ге відвідування: • Консультація кардіолога" 3150,00
17904 "Check-up ""Ішемія"" 1-ше відвідування: • Загальний аналіз крові • Біохімічний аналіз крові (ліпідограма, ттг, креатінін) • ЕКГ (електрокардіографія) • ЕхоКГ (ехокардіографія) • ВЕМ (велоергометрія) 2-ге відвідування: • Консультація кардіолога" 2120,00
При одночасному проведенні коронарографії та стентування вартїсть каронарографії зменьшується

 

Прайс.